Розділ "Електричний струм.Сила струму. Напруга. Опір провідників"

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму

Узагальнюючий  урок з теми "Електричний  струм"

Контроль знань з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників»

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Закон збереження електричного заряду. Електрон

 Будова атома. Іон. Ізотопи. Закон збереження електричного заряду. Електризація тіл і будова атома.

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»

Електричний струм. Дії електричного струму

Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах

Електричне коло

Джерела електричного  струму. Гальванічні елементи. Акумулятори

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги

Електричний опір. Одиниці опору. Залежність електричного пору від його розмірів та форми. Питомий опір провідника. Реостат

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Закон Ома для однорідної ділянки кола

Електричні явища. Закони постійного струму

Електрична напруга. Вольтметр.  Вимірювання  напруги

Немає коментарів:

Дописати коментар