Тема: Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.


Мета уроку:
1.    Навчальна:  на конкретних прикладах розкрити суть третього закону динаміки Ньютона і переконати учнів в одночасному існуванні дії та протидії; вчити учнів логічно і творчо мислити.
2.    Розвиваюча: формувати і розвивати інтелект успіху; індивідуальні здібності учнів; розвивати вміння узагальнювати; аналітично мислити.
3.    Виховна: виховувати прагнення до успіху, творчість, самоствердження; увагу, активність, науковий світогляд учнів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: динамометр, тягарець; таблиця «Закони Ньютона»,.
                                Хід уроку.
І. Організаційний момент.
Епіграф  уроку: «Дія  дорівнює  протидії»
Ісаак  Ньютон
ІІ. Перевірка знань, умінь учнів.
Усна  розминка (тести).
№1. Чому людина, що стоїть у човні, важко зберегти рівновагу, якщо човен різко зупиниться?
 А) людина, внаслідок інерції, падає в протилежний бік до руху човна.
 Б) човен коливається на воді.
 В)людина, внаслідок інерції, продовжує рух в тому ж напрямку.
№2. Котре з трьох висловлювань неправильне?
 А )під час рівномірного руху тіла всі сили, що діють на нього компенсовані.
 Б) вага тіла – це сила, з якою тіло діє на підставку або розтягує вертикальний підвіс.
 В) сили, з якими взаємодіють два тіла – компенсовані.
№3. Чи однакова сила тяжіння в усіх точках земної поверхні?
 А) так.
 Б) ні.
№4. Яка із вказаних одиниць не входить у систему одиниць СІ?
 А) 1Н.
 Б) 1м/с².
 В) 1км/год.
 Г) 1с.

№5. Котре з висловлювань правильне?
 А) 1Н – це сила, що надає тілу прискорення 1м/с².
 Б) вага тіла – це сила, з якою тіло внаслідок дії тяжіння розтягує підвіс або діє на горизонтальну підставку.
 В) якщо тіло рухається рівнозмінно, то сили що діють на нього, компенсовані.
№6. Яка маса тіла, якщо під дією сили 0,5Н воно рухається з прискоренням 1м/с²?
 А) 0,5кг.
 Б) 5кг.
 В) 2кг.
 Г) інша.
№7. Котре з висловлювань неправильне?
 А) сила виражається добутком маси на прискорення.
 Б) сила – векторна величина.
 В) сила виражає інертні властивості тіла.
№8. Чи може вага тіла бути більшою від сили тяжіння, що діє на тіло?
 А) так, якщо тіло рухається з прискоренням вниз.
 Б) так, якщо тіло рухається з прискоренням вгору.
 В) ні.
ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
Ми багато разів говорили про те, що будь-яка дія одного тіла на інше має характер взаємодії. Всі розглянуті раніше приклади свідчать, що не може бути однобічної дії одного тіла на інше – тіла обов’язково взаємодіють між собою. Наприклад, Земля й Місяць притягуються одне до одного, людина тисне на стілець, а стілець – на людину. Якщо тіла взаємодіють між собою, то природно поставити питання, чи існує якась залежність між силами, з якими взаємодіють тіла? Щоб відповісти на це питання, треба порівняти сили за модулем і зясувати, як вони направлені.
Дослід1.  До  динамометра  прикріплений  тягарець.
·       З  якою  силою  тягарець  діє  на  динамометр?
·       З  якою  силою  динамометр  діє  на  тягарець?
  
Висновок:
Тіла діють одне  на  одне  з  рівними  за модулем і протилежні за напрямом силами: F1 = - F2.
Дослід2. 
А тепер проведемо експеримент: два учні класу взаємодіють один з одним за допомогою мотузки, стоячи на демонстраційних візках.
Як ви гадаєте: чи з однаковими силами діють один на одного ці учні?
 Робота  з  підручником   с.98
§  Прокоментувати  мал. 82  /СР,ДР/
§  Прокоментувати  мал. 83  /ВР/

На основі дослідів можна сформулювати третій закон Ньютона: сили, з якими взаємодіють два тіла, рівні за модулями і направлені вздовж однієї прямої у протилежні сторони.
Досить часто третій закон Ньютона формулюють так, як його у свій час сформулював Ньютон: всякій дії завжди є рівна і прямо протилежна протидія.
Рівність модулів сил взаємодії, скориставшись другим законом Ньютона, можна записати: m1a1  = m2a2,   або a1/a2  = m2/m1.
Робота  з  таблицею  «Закони  Ньютона»

Межі  застосування  законів  Ньютона:
Ø Інерціальні системи  відліку
Ø Макросвіт  і  мегасвіт
Ø Рух  із  швидкостями  набагато  меншими  за  швидкість  світла.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1)   Чи можуть зрівноважити одна одну сили взаємодії двох тіл – адже вони рівні і протилежно направлені?
2)   Чи є відмінність між «дією» і «протидією»?
3)   Чи можна вважати, що сума сил (дії і протидії) дорівнює нулю? Чому?
4)   Згідно з третім законом Ньютона під час перетягування каната кожна команда учнів на уроці фізичної культури діє на суперника з рівною силою. Як же тоді визначається переможець?
5)   Розвяжіть задачі.
№1 Два учні здатні розтягувати пружину динамометра із силами 150 і 200Н кожен. Що покажуть з’єднані мотузкою динамометри, якщо учні розтягуватимуть їх з усіх сил у різні боки?  /50Н/
№2 Два хлопчики розтягують мотузку із силами 120Н. Чи розірветься мотузка, якщо вона витримує натяг 150Н? /Ні/
№3 Комплексний  зошит  для  контролю  знань /Ф.Я.Божинова, О.О.Кірюхіна/
№4 Підручник,  впр.103  на  с.103
с.15  (І  варіант)
V. Підсумки уроку.
Вирушаючи в дорогу, ми беремо необхідні речі. Закінчуючи урок, збираємо «рюкзак», щоб взяти в дорогу знання, вміння, способи діяльності, рецепти досягнення успіху, настрій.
  Я знаю…
  Я вмію…
  Я досяг успіху,тому що…
  Урок важливий,тому що…
  Мені сподобалось…
·       Мій настрій….
VІ. Домашнє завдання: §21.22; пов.§18-19 , впр.97-99,107

Написати невеличкий твір про взаємодію тіл.Немає коментарів:

Дописати коментар