Тема: Розв’язування задач на закони динаміки Ньютона.


Мета уроку:
1. Навча
льна: узагальнити й систематизувати знання про різні випадки застосування законів Ньютона; поглибити знання учнів; вчити застосовувати набуті знання на практиці.
2. Розвиваюча: розвивати уміння систематизувати, аналізувати; розвивати логічне мислення, увагу, фізичну мову; розвивати аналітичний, творчий і практичний інтелект.
3. Виховна: виховувати потребу в знаннях, сприяти вихованню стійкого інтересу до предмета фізики.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.
Оголошення теми і мети уроку.
Ми сьогодні побуваємо на фізичному аукціоні, в місті Теоретиків і в місті Ерудитів.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
Фізичний аукціон.
№1.Наведіть приклади прояву інерції в природі і техніці. (1бал).
№2. Чи можуть тіла рухатись «самі по собі»? Чому? (1бал).
№3. Чому здатність тіл зберігати рух залишалася так довго непоміченою(1бал).
№4. Що таке інерціальні системи відліку? (1бал).
№5. Сформулюйте перший закон Ньютона. (1бал).
№6. Що є мірою взаємодії тіл? (1бал).
№7. Що таке маса тіла? (1бал).
№8. Як пов’язані напрям прискорення і напрям сили? (1бал).
№9. Сформулюйте другий закон Ньютона. (1бал).
№10. Чи можна дію декількох сил замінити дією однієї сили? (1бал).
№11. Сформулюйте третій закон Ньютона. (1 бал).
№12. Яким може бути модуль рівнодійної сил 10Н і 15Н? (1 бал).

ІІІ. Розв’язування якісних задач.
Місто Теоретиків.
1. Барон Мюнхгаузен твердив, що сам себе витягнув за чуба з болота. Чому це неможливо? (2 бали).
2. Історія про те, як «лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись», відома всім. Давайте розглянемо цю байку з точки зору механіки. Перед нами задача на складання декількох сил, що діють під кутом одна до одної. Напрямки сил розподілені в байці так: «Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а щука тянет в воду». Чи можна стверджувати, що «воз и ныне там?» (2 бали)
3. Чи можна танок віднести до механічних явищ? (2 бали).
4. На думку Арістотеля, сила – причина руху тіла; якщо відсутня сила, тіло нерухоме і лише нерухоме. Чи погоджуєтеся ви з ним? (2 бали).
5. Інертність тіла і вага тіла: що з них фізична величина, а що – властивість матерії? (1 бал).
6. Чому човен не зрушує з місця, коли людина, яка сидить у ньому, тисне на борт, і рушає, коли людина вийде з човна й штовхатиме його з такою самою силою? (2 бали).

ІV. Розв’язування задач на застосування законів Ньютона.
Місто Ерудитів.
№1. Яку силу треба прикласти до тіла масою 500 г, що знаходиться в спокої, щоб за 5 с воно набуло швидкості 2 м/с? Який шлях пройде тіло за цей час?
№2. Дві непружні кульки масою 200 г і 850 г рухалися назустріч одна одній і після зіткнення зупинилися. Яка була швидкість більшої кульки, якщо менша рухалася зі швидкістю 2 м/с?
№3. Визначити масу і переміщення тіла за 10 с руху, якщо сила 100 Н надає йому прискорення 0,2 м/с², а початкова швидкість дорівнює нулю.

V. Підсумок уроку.
Оголошення оцінок.
Домашнє завдання: пов.§ 20 – 23, Впр.16 №5.

Немає коментарів:

Дописати коментар