Тема: Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи


Мета:
навчальна: узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників».
розвиваюча: розвивати образне та логічне мислення, пам’ять,увагу; формувати навички розв’язування задач.
виховна: виховувати спостережливість, самостійність; культуру оформлення задач; вміння працювати в колективі.
Обладнання: амперметр, вольтметр, мультиметр, джерело струму, споживачі (резистори), лампа, вимикач, з'єднувальні провідники.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Структура уроку
I.                    Організаційний етап.
II.                Актуалізація опорних знань.
III.             Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.
IV.             Розв’язування задач
1.       Якісні задачі.
2.       Розрахункові задачі.
VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
VІI. Завдання додому.

Хід уроку
І. Організаційний етап
Вітання.

II. Актуалізація опорних знань
Гра «Впізнай прилад»
Учні слухають опис приладу, який складається з окремих речень, і відгадують прилад та характеризують його призначення.
У мене всередині є кислота, всі люди її остерігаються, а я не можу уявити своє життя без неї.
Я – найпоширеніший прилад, немає такого будинку чи квартири, щоб там мене не було.
Маю я ще дві пластинки, які чомусь називають електродами.
Унаслідок хімічних реакцій електроди заряджаються різнойменно і можуть створювати струм протягом тривалого часу.
Відповідь: гальванічний елемент.
Тестова робота
1. Величина, яка характеризує швидкість протікання заряду через поперечний переріз провідника, називається:
а) опором
б) напругою
в) силою струму
г) зарядом.
2. Напруга вимірюється:
а) амперметром
б) вольтметром
в) ватметром
г) омметром.
3. Одиниця вимірювання опору:
а) Ом
б) А
в) Кл
г) В.
4. Установіть відповідність:


1) сила струму

2) напруга

3) робота поля

4) опір
а)

б)


в)

г) 

5. Закінчіть речення:
Опір провідника залежить від …

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Ми вивчили тему «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників». Сьогодні ми узагальнимо та систематизуємо свої знання з даної теми.

IV. Розв’язування задач
Якісні задачі
1. Чи будуть відрізнятися показання двох амперметрів, зображених на схемі:

2. Який опір мідного проводу довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 мм2?
3. Скласти коло і замалювати його схему з наявних елементів: джерело струму, ключ, лампочка, амперметр та вольтметр, що визначає напругу на лампочці.

Розрахункові задачі
1. Через поперечний переріз провідника за 10 с пройшло 2·1020 електронів. Визначити силу струму в провіднику.
Дано
t=10 c
N=2·1020 електронів
е=1,6·10-19 Кл
Розвязання
За визначенням сила струму:

                              Заряд N електронів:
q=e·N
Значить:

Перевіримо одиниці вимірювання:
                              

Підставимо значення у дану формулу і знайдемо швидкість хвилі: 

                       
Відповідь: сила струму дорівнює 32 А.
І - ?

2. Через електроплитку проходить струм силою 300 мА. Який заряд пройде через електроплитку за 5 хв? Яку роботу виконає електричний струм, якщо ця плитка ввімкнена в побутову мережу?

Дано
І=300 мА
t=5 хв
U=220 В
Розвязання
За визначенням сила струму:
                              
Заряд:
q=I·t
Перевіримо одиниці вимірювання:

                            
Значить:
q=300·10-3·5·60=90
Отже,            q=90 Кл
Напруга за означенням:
Звідси:
Перевіримо одиниці вимірювання:
                           
Підставимо значення у дану формулу і знайдемо швидкість хвилі:
                       

А=19800 Дж=19,8 кДж
Відповідь: заряд дорівнює 90 Кл,
робота – 19,8 кДж.
q - ?
A - ?

V. Підбиття підсумків уроку.
1. Вам було цікаво на сьогоднішньому уроці?
2. Чому ви сьогодні навчилися?
3. Що, на вашу, вам ще треба дізнатися з даної теми?
VІI. Завдання додому
1.     Повторити § 7 - 16.
2.     Задача
Визначити довжину мідного дроту опором 2 Ом і площею поперечного перерізу 0,5 мм2.


Немає коментарів:

Дописати коментар