Тема: Електричний струм. Дії електричного струму

Мета:
навчальна: ознайомлення з поняттям електричного струму як напрямленого руху заряджених частинок, з діями електричного струму;
розвиваюча: розвивати логічне мислення та творчі здібності; уяву та пам’ять.
виховна: виховувати спостережливість; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення фізики.
Обладнання: металеві провідники, джерело струму, вимикач, магнітна стрілка, цвях, з'єднувальні провідники.
Тип уроку: повідомлення нового матеріалу.

Структура уроку
I. Організаційний етап.
II.                Актуалізація опорних знань.
III.             Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.
IV.             Повідомлення нового матеріалу
1.                Поняття електричного струму.
2.                Теплова дія струму.
3.                Хімічна дія струму.
4.                Магнітна дія струму.
V. Закріплення нового матеріалу.
VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
VIІ. Завдання додому.

Хід уроку
І. Організаційний етап
Вітання.
II. Актуалізація опорних знань
Тестова робота
1. Заряд, який виникає на ебонітовій паличці під час натирання хутром, називається:
а) позитивним;
б) негативним;
в) нейтральним.
2. Однойменно заряджені тіла:
а) притягуються;
б) відштовхуються;
в) не взаємодіють.
3. Заряд електрона дорівнює:
а) 1,6·10-19 Кл;
б) -1,6·10-19 Кл;
в) -1,6·1019 Кл.
4. Установіть відповідність:


1) якщо від атома відірвати один електрон, він стає …
2) якщо атом приєднав один електрон, він стає …
3) якщо атом приєднав один електрон і один протон, він стає …

а) залишається нейтральним;
б) позитивним іоном;
в) негативним іоном.

5. Продовжте речення:
Прилад для дослідження наелектризованості тіл називають …

III.    Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку
Ще древнім римлянам було відомо, що морські скати мають дивовижну здатність влучати на відстані в дрібних риб, крабів та восьминогів. Вони, випадково пропливаючи біля ската, раптом починали конвульсивно тіпатися й одразу завмирали. Яким чином скат уколював свої жертви? (Їх убивав електричний струм, який генерують спеціальні органи ската.) Що ж таке електричний струм? На це питання дасть відповідь наша тема: «Електричний струм. Дії електричного струму»

IV.    Повідомлення нового матеріалу
1. Поняття електричного струму
Ми з вами досить часто використовуємо електричну енергію і нам досить складно пристосуватися до перебоїв з її постачанням, якщо такі у нас виникають. Коли говорять про використання електричної енергії, то мають на увазі роботу електричного струму. Електричний струм підводять до споживача від електростанцій за допомогою ліній електропередач. Тому коли в будинках несподівано гаснуть електричні лампи та перестають працювати електроприлади, то кажуть, що в проводах зник струм. Що ж таке електричний струм? Слово «струм» означає рух або течію чогось. А що може рухатися в проводах? Можна припустити, що там є якісь частинки, які здатні переміщуватися, причому частинки мають бути заряджені. Ми вже знаємо, що речовини поділяються на провідники та діелектрики. Отже, в провідниках є заряджені частинки, що здатні по ньому переміщуватися, а в діелектриках вони вільно переміщуватися не можуть.
Електричним струмом називають упорядкований (напрямлений) рух заряджених частинок.
Щоб електричний струм з'явився у провіднику, треба створити в ньому електричне поле. Під дією цього поля заряджені частинки, які можуть вільно переміщуватися в цьому провіднику, почнуть рухатися в напрямі дії на них електричних сил — виникне електричний струм.
Чи можемо ми, дивлячись на провідник, з'ясувати, чи існує в ньому електричний струм на даний момент? (Учні висувають свої гіпотези.)
Ми не можемо побачити заряджених частинок, упорядкований рух яких у провіднику є електричним струмом. Про наявність електричного струму в провіднику можна робити висновок лише з різних явищ, які спричиняються електричним струмом. Деякі з цих дій легко спостерігати на досліді.
2. Теплова дія струму
Якщо після пропускання струму через металеву дротину доторкнутися до неї, то можна відчути, що вона нагрілася. Крім цього видно, що дротина стала довшою і провисла. її можна навіть розжарити до червоного кольору. Отже, струм чинить теплову дію. Теплова дія струму використовується в усіх побутових електронагрівальних приладах, вона спостерігається і в електричних лампах розжарення.
3. Хімічна дія струму
Під час проходження електричного струму через деякі водні розчини кислот, лугів і солей на електродах, які занурені у цей розчин, виділяються речовини, що є у розчині. Так, при пропусканні струму через розчин мідного купоросу на негативно зарядженому електроді виділяється мідь. У цьому полягає хімічна дія струму. Хімічну дію стуму використовують для добування деяких чистих металів (наприклад міді, алюмінію) або покриття одних металів шаром іншого.
4. Магнітна дія струму
Досліди свідчать, що електричний струм чинить магнітну дію. Так, магнітна стрілка, яка розміщена поблизу провідника зі струмом, відхиляється від свого початкового положення. (Демонстрація)
Якщо мідний ізольований провід намотати на залізний цвях і з'єднати з джерелом струму, то така конструкція намагнічується і може притягувати до себе невеличкі залізні предмети: цвяшки, залізну стружку. Якщо струм в обмотці зникає (розмикається коло), вона розмагнічується. Це — модель електромагніта. (Демонстрація)
Явище взаємодії котушки зі струмом та магніту лежить в основі дії багатьох електровимірювальних приладів, електродвигунів, гальванометра (приладу, який фіксує наявність струму).

V. Закріплення нового матеріалу
Фронтальне опитування
1.           Що таке електричний струм?
2.           Умовами існування електричного струму є …
3.           Що є носіями електричного струму?
4.           Як його можна спостерігати?
5.           Де використовують електричний струм?
6.           Електричний струм може спричиняти такі дії …

VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексі.
1.            Вам сподобався урок?
2.            Що нового ви дізналися?
3.            Що ви ще хотіли б дізнатися з даної теми?
4.             
VIІ. Завдання додому
1. Опрацювати § 7 ст. 34 – 35,  10.
2. За бажанням підготувати повідомлення на тему: «Чим небезпечний електричний струм?»

Немає коментарів:

Дописати коментар