9 клас

Тема 1. Електричне поле 
Урок 01.  Електризація тіл. Два роди електричних зарядів.  
Урок 02.   Будова атома.Електричне поле.Закон  збереження електричного заряду.
Урок 03.  Лабораторна робота №1: "Дослідження взаємодії заряджених тіл".
Урок 04.  Закон Кулона. 
Урок 05.  Розв'язування задач на закон Кулона.
Урок 06.  Контрольна робота №1: "Електричне поле".(зразок)


Тема 2. Електричний струм 
Урок 07.  Електричний струм. Джерела електричного струму.
Урок 08. Електричне коло. Електричний струм у металах. Дії електричного струму.
Урок 09.  Сила струму. Амперметр. 
Урок 10.  Лабораторна робота №2: "Вимірювання сили струму за допомогою амперметра".
Урок 11. Електрична напруга. Вольтметр.
Урок 12.  Лабораторна робота №3: "Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра".
Урок 13.  Електричний опір провідників. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
Урок 14. Лабораторна робота №4: "Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра".
Урок 15. Розрахунок опору провідника. Питомий опір провідника.
Урок 16. Реостати. Залежність опору провідника від температури.
Урок 17. Лабораторна робота  № 5 «Вивчення залежності електрично­го опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу»
Урок 18. Розв'язування задач на визначення сили струму, напруги та опору провідників.
Урок 19.  Контрольна робота (зразок)


Тема 3. З'єднання провідників 
Урок 20.  Послідовне з'єднання провідників.
Урок 21.  Розв'язування задач.
Урок 22. Лабораторна робота № 6 "Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників"
Урок 23.  Паралельне з'єднання провідників. 
Урок 24. Лабораторна робота №7 "Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників".
Урок 25. Змішане з'єднання провідників. Розв'язування задач.
Урок 26.  Розв'язування задач на розрахунок електричних кіл.
Урок 27.  Розв'язування задач на розрахунок електричних кіл. 
Урок 28. Контрольна робота (зразок)
Урок 29.  Аналіз контрольної роботи. Розв'язування нестандартних задач. 

Урок 30. Робота та потужність електричного струму. 
Урок31. Лабораторна робота №8"Вимірювання потужності споживача електричного струму".
Урок32. Розв'язування задач на розрахунок роботи та потужності електричного струму.
Урок33. Закон Джоуля-Ленца. 
Урок 34. Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади.
Урок 35.  Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.
Урок 36.  Розв'язування задач.
Урок 37.  Лабораторна робота №9: "Дослідження явища електролізу".
Урок 38.  Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників.
Урок 39.  Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди.
Урок 40.  Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями. 
Урок 41.   Контрольна робота (зразок) 

Тема 5. Магнітне поле 
Урок 42.  Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.
Урок 43.  Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Гіпотеза Ампера.
Урок 44.  Магнітне поле котушки зі струмом.
Урок 45.  Лабораторна робота №10: "Складання найпростішого електромагніту і випробовування його в дії".
Урок 46.  Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.
Урок 47.  Гучномовець. Електровимірювальні прилади. 
Урок 48.  Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. 
Урок 49.  Розв'язування задач.
Урок 50.   Контрольна робота (зразок)

Тема 6. Атомне ядро. Ядерна енергетика 
Урок 51. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома.
Урок 52. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.
Урок 53. Будова ядра атома. Ізотопи.
Урок 54. Ядерні перетворення. Реакції поділу. Термоядерні реакції.
Урок 55. Закон радіоактивного розпаду.
Урок 56. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання .Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
Урок 57.  Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології. Розвиток ядерної енергетики в Україні.
Урок 58. Радіоекологічний контроль. Дозиметри. Лабораторна робота №11: "Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань".
Урок 59.  Розв'язування задач.
Урок 60.  Контрольна робота (зразок) 

Узагальнюючі заняття. Екскурсії. 
Урок 61.  Повторення тем: "Електричне поле", "Електричний струм".
Урок 62.  Повторення тем:  "З'єднання провідників", "Закони електричного струму".
Урок 63.  Повторення тем: "Магнітне поле", "Атомне ядро. Ядерна енергетика".
Урок 64.  Підсумкова контрольна робота
Урок 65.  Захист проекту "Чи потрібна Україні ядерна енергетика"
Урок 66. Альтернативні джерела чистої енергії у світі. Україна в пошуках чистої енергії.
Урок 67. 
Урок 68. 

Немає коментарів:

Дописати коментар