Тема: Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»

Мета:
навчальна: дослідження взаємодії заряджених тіл.
розвиваюча: розвивати логічне мислення та експериментальні здібності, пізнавальний інтерес.
виховна: виховувати спостережливість, самостійність та самоконтроль; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення фізики.
Обладнання: лабораторні зошити,

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Структура уроку
I.                    Організаційний етап.
II.                Актуалізація опорних знань.
III.             Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.
IV.           Формування вмінь та навичок
1.                Інструктаж з техніки безпеки
2.                Виконання лабораторної роботи.
3.                Висновок до лабораторної роботи.
4.                Контрольні питання.
V. Узагальнення знань.
VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
VIІ. Завдання додому.

Хід уроку
І. Організаційний етап
Вітання.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
Вправа «Мікрофон»
1.    На якому досліді можна перевірити подільність електричного заряду?
2.    Чи можна зменшувати заряд нескінченно?
3.    Який заряд називають елементарний?
4.    Якою є будова атома?
5.    Чим відрізняються атоми різних хімічних елементів один від одного?
6.    У ядрі атома вуглецю 12 частинок. Навколо ядра атома рухаються 6 електронів. Скільки в атомі протонів і нейтронів?
7.    Від атома гелію відокремився один електрон. Як називається частинка, що утворилася? Який її заряд?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми, мети уроку.
На попередніх уроках ми ознайомилися з явищем електризації, взаємодією заряджених тіл, зарядженими частинками (електрон, протон), будовою атома та законом Кулона, за допомогою якого можна визначити силу, що діє між зарядженими частинками під час їх взаємодії. Сьогодні ми проведемо ряд досліджень для експериментального підтвердження теоретичних знань про взаємодію заряджених тіл.

ІV. Формування вмінь та навичок
1. Інструктаж з техніки безпеки
2. Виконання лабораторної роботи за лабораторними зошитами для 9 класу Потапова Т. В., Рев`якіна   .
3. Висновок до лабораторної роботи.
4. Контрольні питання до лабораторної роботи за лабораторними зошитами для 9 класу Потапова Т. В., Рев`якіна   .

V.                Узагальнення знань.
Якісні задачі (винахідницького характеру)
1. Як за допомогою негативно зарядженої металевої кульки зарядити позитивно іншу таку саму кульку, не змінюючи заряд першої кульки?
Розв`язання:
Можна піднести заряджену кульку до незарядженої й торкнутися до неї пальцем (на короткий час заземлити). У результаті цього кулька отримає позитивний заряд. Заряд першої кульки залишиться незмінним.
2. Як за допомогою негативно зарядженої металевої кульки зарядити негативно іншу таку саму кульку, не змінюючи заряду першої кульки?
Розв`язання:
Спочатку слід одержати позитивний заряд на якомусь провіднику (попередня задача). Потім піднести цей провідник до незарядженої кульки і, торкнувшись до неї пальцем, на короткий час заземлити.

Розрахункові задачі
1. Електроскоп дістав заряд, що дорівнює 8·10-11 Кл. Якому числу електронів відповідає цей заряд?
2. Два точкових електричних заряди знаходяться у вакуумі на відстані 2 м один від одного і взаємодіють із силою 9 ГН.   Один  із зарядів 1 Кл, яким  є другий заряд? (4 Кл)


VI.             Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Вправа «Моє відкриття на сьогодні»
Учні пишуть у зошитах своє відкриття, яке вони зробили на сьогоднішньому уроці.

VIІ. Завдання додому.
1.     Повторити тему «Електричне поле».
2.     Підготуватися до контрольної роботи.
3.     Розв’язати задачу

На одній кульці бракує 5000 електронів, а на іншій 9000 зайвих. Які заряди мають кульки? З якою силою взаємодіють ці кульки, якщо вони розміщені у вакуумі на відстані 3 см? Кульки з'єднали провідником. Які заряди мають кульки після з'єднання? Скільки зайвих електронів на кожній кульці після з'єднання?

Немає коментарів:

Дописати коментар