10 клас

Тема 1. Вступ. Кінематика 
Урок 01.  Зародження й розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання.
Урок 02. Вимірювання. Математика - мова фізики.
Урок 03. Механічний рух та його види. Відносність механічного руху.  
Урок 04.  Рівномірний прямолінійний рух. Графіки рівномірного руху. 
Урок 05   Рівноприскорений рух. Графіки руху.
Урок 06.  Розв'язування задач.
Урок 07. Лабораторна робота №1: "Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху".
Урок 08.  Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
Урок 09.  Розв'язування задач.
Урок 10.  Рівномірний рух тіла по колу.
Урок 11.  Розв'язування задач.
Урок 12.  Контрольна робота №1: "Вступ. Кінематика".

Тема 2. Динаміка. Сили в механіці 
Урок 13.  Механічна взаємодія. Види сил у механіці.
Урок 14.  Закони Ньютона та межі їх застосування.
Урок 15.  Розв'язування задач. 
Урок 16. Закон всесвітнього тяжіння. Штучні супутники Землі.
Урок 17.  Розв'язування задач.
Урок 18.  Вага тіла, невагомість. 
Урок 19.  Розв'язування задач.
Урок 20.  Лабораторна робота №2: "Вимірювання сил". 
Урок 21. Рух тіла під дією кількох сил.
Урок 22.  Розв'язування задач.  
Урок 23.  Розв'язування задач. 
Урок 24. Контрольна робота"Динаміка. Сили в механіці".

Тема 3. Закони збереження в механіці. 
Релятивістська механіка 
Урок 25. Основи статики. 
Урок 26.  Розв'язування задач. 
Урок 27.  Лабораторна робота №3: "Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил".  
Урок 28.  Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Урок 29.  Розв'язування задач.
Урок 30.  Механічна робота і потужність. Закон збереження механічної енергії.
Урок 31.  Розв'язування задач. 
Урок 32.  Самостійна робота. 
Урок 33.  Основні положення спеціальної теорії відносності. 
Урок 34.  Розв'язування задач.
Урок 35.  Контрольна робота №3: "Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка".

Тема 4. Основи МКТ. Ізопроцеси  
Урок 36.  Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.
Урок 37.  Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
Урок 38.  Основне рівняння МКТ.
Урок 39.  Ізотермічний процес. Закон Бойля-Маріотта.
Урок 40.  Лабораторна робота №4: "Дослідження ізотермічного процесу".
Урок 41.  Ізобарний процес. Закон Гей-Люссака.Абсолютна шкала температур
Урок 42 Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.
Урок 43.  Розв'язування задач
Урок 44.  Контрольна робота № 4: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 5. Властивості газів, рідин, твердих тіл 
Урок 45. Пароутворення та конденсація. Насичена пара і ненасичена пара.
Урок 46.  Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.
Урок 47. Розв'язування задач.
Урок 48.  Лабораторна робота №5: "Вимірювання відносної вологості повітря".
Урок 49. Поверхневий натяг. Капілярність.
Урок 50. Розв'язування задач.
Урок 51. Властивості твердих тіл. 
Урок 52. Механічні деформації.
Урок 53. Розв'язування задач.
Урок 54. Контрольна робота №5: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 6. Основи термодинаміки 
Урок 55. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу.
Урок 56. Розв'язування задач.
Урок 57. Теплові машини. Холодильна машина.
Урок 58. Розв'язування задач
Урок 59. Розв'язування задач
Урок 60. Контрольна робота №6:"Основи термодинаміки".

Тема 7. Фізичний практикум 
Урок 61. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.
Урок 62. Визначення модуля пружності речовини.
Урок 63. Вивчення одного з ізопроцесів.
Урок 64. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
Урок 65. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

Немає коментарів:

Дописати коментар