Контроль знань з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників»


Тема: Контрольна робота 
Мета:
навчальна: контроль знань з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників».
розвиваюча: розвивати образне та логічне мислення, пам’ять,увагу.
виховна: виховувати спостережливість, самостійність, самоконтроль; культуру оформлення задач; вміння працювати в колективі.
Обладнання: амперметр, вольтметр, мультиметр, джерело струму, споживачі (резистори), лампа, вимикач, з'єднувальні провідники, роз даткові картки з варіантами роботи.
Тип уроку: контроль знань.

Структура уроку
I.                    Організаційний етап.
II.                Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.
III.             Контрольна робота
IV.             Підбиття підсумків уроку. Завдання додому.

Хід уроку
         І. Організаційний етап
Вітання.
II. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку
Сьогодні ми підбиваємо підсумки по вивченню теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників». Ми напишемо контрольну роботу з даної теми. Контрольна робота складається з 11 завдань: 6 – тестових, 5 – розрахункові задачі. Контрольна робота оцінюється на 12 балів. Кожне завдання має свій бал, зазначений у варіанті.

ІІІ. Контрольна робота

Варіант 1
1. (0,5 бала.) Вкажіть буквене позначення електричної напруги:
А) F           Б)U           В) q          Г) I.
2.      (0,5 бала.) Які речовини є хорошими провідниками?
А) Метали, пластмаса, сіль        Б) грунт, тіло людини, сталь
В) гума, шовк, повітря                Г) залізо, дистильована вода, порцеляна.
3.      (0,5 бала.) Вкажіть, яким приладом вимірюють силу струму:
А) вольтметром                        Б)електроскопом
В) амперметром                        Г) електрометром.
4.      (0,5 бала.) Вкажіть вид енергії, що перетворюється на електричну в гальванічних елементах:
А) механічна                           Б) світлова
В) хімічна                               Г) теплова.
5.      (0,5 бала.) Що прийнято за напрям електричного струму?
А) Напрям руху електронів
Б) напрям руху протонів та іонів
В) напрям руху позитивно заряджених частинок
Г) напрям руху іонів.
6.      (0,5 бала.) Електричний струм у рідких провідниках (електролітах) створюють...
А) іони;
Б) електрони та позитивні іони;
В) протони;
Г) електрони та протони.
7. (1 бал.) Яку фізичну величину вимірює прилад, шкала якого показана на рисунку? Яка його ціна поділки? Які покази приладу?


8. (1 бал.) Накресліть схему електричного кола, що складається з батареї для кишенькового ліхтарика, вимикача, лампи, вольтметра (вимірює напругу на полюсах джерела), амперметра (вимірює силу струму в лампі).
9. (2 бала.) Під час переміщення заряду величиною 12 Кл обмоткою реостату виконано роботу, що дорівнює 720 Дж. Якою була напруга на реостаті?
10. (2 бала.) Визначте величину заряду, який пройшов через котушку електромагніту  протягом 2 хв, якщо сила струму в колі була 2 А.
11. (3 бала.) Визначте число електронів, які проходять за 2 с через поперечний переріз металевого провідника, якщо сила струму в ньому дорівнює 0,4 мкА.

Варіант 2
1. (0,5 бала.) Вкажіть одиницю вимірювання сили струму:
А) Н         Б) Кл               В) В           Г) А.
2. (0,5 бала.) Які речовини є хорошими ізоляторами?
А) Метали, вода, машинне масло            Б) поролон, пінопласт, мідь
В) гума, порцеляна, сухе дерево              Г) залізо, сіль, гума.
3. (0,5 бала.) Вкажіть прилад вимірювання електричної напруги:
А) вольтметр                      Б)електроскоп
В) амперметр                     Г) електрометр.
4. (0,5 бала.) Вкажіть вид енергії, що перетворюється на електричну в фотоелементах:
А) механічна                        Б) світлова
В) хімічна                            Г) теплова.
5. (0,5 бала.) Вкажіть джерела електричної енергії:
А) акумулятор, термопара, реактивний двигун;
Б) фотоелемент, парова турбіна, двигун внутрішнього згорання;
В) акумулятор, сонячна батарея, термопара;
Г) гальванічний елемент, водяна турбіна, реактивний двигун.
6.      (0,5 бала.) У металах вільно рухаються...
А)іони;
Б) електрони та іони;
В) протони;
Г) електрони та протони.
7. (1 бал.) Яку фізичну величину вимірює прилад, шкала якого показана на рисунку? Яка його ціна поділки? Які покази приладу?


8. (1 бал.) Накресліть схему електричного кола, що складається з гальванічного елемента, вимикача, дзвінка, вольтметра (вимірює напругу на дзвінку), амперметра (вимірює силу струму в дзвінку).
9. (2 бала.) Через котушку електромагніту пройшов заряд 24 Кл за 2 хв. Якою була сила струму в колі?
10. (2 бала.) Електрична плитка живиться напругою 220 В. Яку роботу виконало електричне поле, якщо через спіраль плитки був перенесений заряд величиною 1 000 Кл?
11. (3 бала.) Через увімкнений у коло гальванометр протікає струм силою 30 мА. За який час через поперечний переріз провідника проходить 6·1019 електронів?

ІV. Підбиття підсумків уроку. Завдання додому
1.     Повторити § 7 - 16.
2.     За бажанням підготувати коротеньке повідомлення на тему: «Винаходи пов’язані з електричним струмом».Немає коментарів:

Дописати коментар